10 maart 2021

Hoe kan je als bedrijf bijdragen aan Sustainable Development Goal 8: waardig werk & economische groei?

Mountain Photography Studio Facebook Cover (1)

Wat zijn de Sustainable Development Goals?

De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn zeventien doelen die zijn ontwikkeld om van de wereld een betere plek te maken. Denk aan bijvoorbeeld armoedebestrijding, klimaatverandering, gelijke rechten en inclusieve economische groei. Alle landen van de Verenigde Naties hebben zich gecommitteerd om deze doelen te behalen. Ook wordt de private sector als onmisbare partner gezien in de realisatie van de doelen. Bedrijven worden nadrukkelijk opgeroepen om bij te dragen aan de financiering en implementatie ervan. 

Waar staat SDG 8 voor?

SDG 8 streeft naar inclusieve, duurzame economische groei, werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen. Wil je iemand uit armoede halen is het belangrijk voor deze persoon om een stabiele en betaalde baan te hebben. Helaas is er in de afgelopen jaren te weinig succes behaald. Een paar voorbeelden van gebieden waar weinig vooruitgang is geboekt zijn: het vergroten van de werkgelegenheid; ongelijkheid op de arbeidsmarkt; genderdiscriminatie en het bevorderen van veilige en beveiligde werkomgevingen. 

Hoe kan je als bedrijf bijdragen aan SDG 8?

Als bedrijf zijn er verschillende manier om bij te dragen aan SDG 8. Bijvoorbeeld door: 

  • De werkomstandigheden van je werknemers te verbeteren. Denk aan het faciliteren van een gezonde lunch of goede bureaustoelen.
  • Inkoop te doen bij organisaties die de PSO certificering hebben of een Sociale Werkplaats zijn. PSO is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan het inhuren van PSO gecertificeerde schoonmaakbedrijven.
  • Zelf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen. De groep statushouders valt hier bijvoorbeeld ook onder en zij staan te springen om te werken. Heb je hier hulp bij nodig kan je altijd contact met ons opnemen.
  • Het bieden van stageplaatsen en afstudeeropdrachten. De verbinding met het onderwijs is belangrijk en zo heb je als bedrijf alvast een connectie met potentiële goede werknemers.
  • Samenwerkingen starten met sociale ondernemingen, maatschappelijk verantwoorde bedrijven of non-profits. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een deel van je bedrijfsruimte of je werknemers uren geven om vrijwilligerswerk te doen.
  • Iets terugdoen voor de buurt. Denk aan het sponsoren van de lokale voetbalclub of het meedoen aan een sponsorloop voor de gemeente. 

Er zijn genoeg mogelijkheden om als bedrijf bij te dragen aan SDG 8. Naast dat je bijdraagt aan een betere wereld word je als bedrijf ook nog eens beloond hiervoor. Als je personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aanneemt kan je bijvoorbeeld gebruik maken van loonkostensubsidie en andere fiscale voordelen. Ook komt het de naam van het bedrijf ten goede en trekt het gemotiveerd nieuwe personeel aan.

Deel dit bericht:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Bekijk meer nieuws