2 maart 2021

Hoe statushouders in dienst nemen bijdraagt aan social return

voornieuwkomers2-1

Wat is social return?

De overheid, maar ook andere partijen, stimuleren dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan krijgen door onder andere afspraken te maken over ‘social return’, ook wel SROI (Social Return on Investment) genoemd. Met social return wordt het stellen van sociale voorwaarden bij inkoop en aanbestedingen bedoeld. Met deze sociale voorwaarden willen gemeenten, maar ook bijvoorbeeld provincies en woningcorporaties, dat opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van deze doelgroep. Met als uiteindelijk doel het aantal uitkeringen voor mensen die kunnen werken, terug te dringen.

Statushouders 

Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) vallen ook onder de social return doelgroep. Het is een interessante groep om mee te werken: ze zijn gemotiveerd om hun leven tot een succes te maken en willen graag aan het werk. Helaas heeft maar 26% na het behalen van de inburgeringscursus een baan. De  rest ontvangt een bijstandsuitkering. Het in dienst nemen van een statushouder levert daarmee een goede bijdrage aan het vervullen van uw social return verplichting. 

Draagvlak social return

Inmiddels bestaat social return al langer dan 20 jaar in Nederland. Momenteel krijgt social return een steeds belangrijkere plek op de agenda. Niet alleen grote steden maar ook kleinere gemeenten zien dat ze met hun inkoop kunnen bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid of andere sociale doelstellingen. 

Dus…

Door statushouders aan te nemen, vergroot je de kans van jouw bedrijf bij het verwerven van een opdracht vanuit een overheidsinstantie. Daarnaast is het ook een goede mogelijkheid om invulling te geven aan de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doelstellingen, wat zorgt voor goede publiciteit. Maar bovenal geef je een statushouder de kans goed te integreren, participeren, zelfredzaam te worden en een leven op te bouwen. 

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. Ook verzorgen wij een Social Return workshop op maat. 

 

Andere regelingen maatschappelijk verantwoord ondernemen
Bij het in dienst nemen van mensen in een uitkeringssituatie heb je recht op verschillende regelingen, zoals loonkostensubsidie, proefplaatsingen en de no-risk polis. Dit zijn dezelfde regelingen als binnen de Participatiewet. 

Deel dit bericht:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Bekijk meer nieuws