Je bent hier:

We hebben een droom. En dat is dat het normaal wordt voor werkgevers om nieuwkomers een kans te geven binnen hun bedrijf. Dat ze inzien dat het loyale werknemers zijn met ieder een eigen rugzak, maar ook eigen kracht en talent. Dat we niet alleen nieuwkomers verrijken met het geven van een baan, maar ook onszelf verrijken, als individuelen en als organisatie. Een win-win dus.

Voor veel werkgevers is het nog een te ver van hun bedshow. Ze vinden het spannend en ingewikkeld. Niet geheel onbegrijpelijk want ze krijgen te maken met een voor hen nog onbekende doelgroep. Het kost hoogstwaarschijnlijk meer werk, en dus meer tijd. En laat dat nou net iets zijn waar niemand teveel van heeft: tijd. 

We hebben verschillende diensten opgericht om onze uiteindelijke droom te kunnen bereiken. Zo helpen we organisaties met het vinden van hun manier om socialer te ondernemen, zoeken we matches tussen werkgevers en nieuwkomers en zetten we branche gerichten projecten op in samenwerking met brancheverenigingen. Zie hierover meer informatie bij onze diensten.

We geloven in samenwerking. Ieder heeft zijn eigen kracht. Alleen samen kunnen we een betere wereld bewerkstelligen. Dit doen wij dan ook intensief met andere stichtingen, sociale ondernemingen, sleutelpersonen en initiatieven.

Missie

Project 8 brengt nieuwkomers en werkgevers dichter bij elkaar om zo duurzame arbeidsrelaties tot stand te brengen en de solidariteit in de samenleving te vergroten. 

Visie

Het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt waarin ieder de kans krijgt om te leren, te groeien en zichzelf te zijn.

Bestuur

Voorzitter – Jorien van Treeck
Penningmeester – Mohammad Altala
Algemeen bestuurslid – Martijn Grosmann

Ons beleidsplan vind je hier! En de statuten hier!

Samenwerkingen